Kirjaliku hinnapakkumise vorm

Tallinna kohtutäitur
Elin Vilippus
A. Lauteri 5 Tallinn 10114
elinvilippus.buroo[at]taitur.vilippus.ee
   
 
KIRJALIK HINNAPAKKUMINE
Hinnapakkumise esitaja:

Isiku nimi/ärinimi

Isikukood/registrikood

Esindaja nimi ja isikukood

Esinduse alus (kas seadusest tulenev või lepingu alusel)

Pakkuja isikut tõendava dokumendi nimetus, number, väljaandmise kuupäev

Aadress

E-posti aadress

Tel.nr
 
Esitan hinnapakkumise kinnistu registriosa nr , mis asub aadressil
toimuval enampakkumisel osalemiseks, summas
enampakkumise toimumise kuupäev
eurot.

Summa sõnadega
 
avaldaja ees- ja perekonnanimi, allkiri või allkirjastatud digitaalselt kuupäev
 
Õiguslik alus: täitemenetluse seadustik § 154
 
Kinnisasja suulisel enampakkumisel osta sooviv isik võib kuni enampakkumise alguseni esitada kohtutäiturile kirjaliku hinnapakkumise, milles peavad olema märgitud käesoleva seadustiku § 86 lõikes 1 nimetatud andmed ning kinnisasja registriosa number ja asukoht. Kirjalik hinnapakkumine peab olema esitatud suletud ümbrikus, millel on märge «enampakkumine», samuti viide enampakkumise esemele. Ümbrik avatakse suulisel enampakkumisel.