menu

Oksana Kutšmei kohtutäituri büroo töötajad

Oksana Kutšmei
pankrotihaldur ja Tartu kohtutäitur
oksana.kuchmei@​tartutaitur.ee
Vladimir Kutšmei
pankrotihaldur, kohtutäituri abi
vladimir.kuchmei@​tartutaitur.ee
Kantselei
Angela Laig
kantselei juhataja
angela.laig@​tartutaitur.ee
Galina Oskar
assistent
galina.oskar@​tartutaitur.ee
Kadri Kivari
vanemkonsultant
kadri.kivari@tartutaitur.ee
Luule Kajak
kohtutäituri kuller
.
Maie Kiiver
kohtutäituri kuller
.
Anni Simral
kohtutäituri kuller
.
Veronika Romanenkova
konsultant
veronika.romanenkova@tartutaitur.ee
Hädi Rätsepp
assistent
hadi.ratsepp@tartutaitur.ee
Pilleriin Talviste
assistent
pilleriin.talviste@tartutaitur.ee
Merle Õim
assistent
merle.oim@tartutaitur.ee
Merily Kivi
konsultant
merily.kivi@tartutaitur.ee
Kantseleis töötavad konsultandid, assistent ja kantselei juhataja. Konsultandid tegelevad klientidega, nõustavad menetlusosalisi, võtavad vastu menetlusdokumente ning vastavad telefonile. Kantselei töötajad tegelevad ka sissetuleva ja väljamineva kirjavahetuse sorteerimisega, väljasaatmisega ja kullerite töö koordineerimisega. Kullerid, kes tegelevad menetlusdokumentide kättetoimetamisega, on pikaajalise kogemusega ning tunnevad hästi oma tööd. Kullerite tööpiirkonnaks on Lõuna-Eesti.
Üldmenetluse osakond
Aljona Kubantseva
assistent
lapsehoolduspuhkusel
Lilian Pukson
menetlusjuht
lilian.pukson@​tartutaitur.ee
Gajane Veeroja
täitemenetluse haldur
gajane.veeroja@tartutaitur.ee
Ekaterina Kõopuu
assistent
ekaterina.koopuu@​tartutaitur.ee
Märten Hunt
täitemenetluse haldur
marten.hunt@tartutaitur.ee
Kirsi-Karoliine Järvis
menetlusjuht
kirsi.jarvis@tartutaitur.ee
Raina Hani
menetlusjuht
raina.hani@tartutaitur.ee
Vitaliy Sergeechev
täitemenetluse haldur
.
Alic Koppel
täitemenetluse haldur
alic.koppel@tartutaitur.ee
Denis Melnitšuk
täitemenetluse haldur
denis.melnitsuk@tartutaitur.ee
Heleri Rämmal
täitemenetluse haldur
heleri.rammal@tartutaitur.ee
Üldmenetluse osakonnas tegutsevad täitemenetluse haldurid ja assistendid, kes aitavad kohtutäituril tegeleda sisulise täitemenetlusega. Iga halduri portfellis on mõni tuhat võlgnikku. Büroos kasutuses oleva infotehnoloogilise lahenduse abil jõuavad nende lauale väga kiiresti värsked andmed võlgnike uute töökohtade ja soetatud vara kohta. Andmeid analüüsitakse ja koheselt seatakse ka vajalikud keelud, millele järgneb vara realiseerimise ettevalmistamise protsess. Haldurite töö esmaseks eesmärgiks on leida kõige efektiivsem viis konkreetse nõude täitmiseks.
Kinnisvara osakond
Inge Undrits
täitemenetluse haldur, kohtutäituri abi
lapsehoolduspuhkusel
Alice Susi
täitemenetluse halduri assistent
lapsehoolduspuhkusel
Marianne Ausen
kinnisvara osakonna juhataja
marianne.ausen@tartutaitur.ee
Tatjana Baranova
täitemenetluse haldur
tatjana.baranova@tartutaitur.ee
Maria-Helene Saul
täitemenetluse haldur
maria-helene.saul@tartutaitur.ee
Kinnisvara sundrealiseerimisega tegelevad kinnisvara osakonna juristid. Nende ülesandeks on valmistada ette kogu sundrealiseerimise protsess, alates keelumärke seadmiseset ja vara reaalsest üle vaatamisest kuni enampakkumise läbiviimiseni. Ühelgi juhul ei ole vara arestimine ja sundmüük omaette eesmärgiks, vaid lihtsalt üheks vahendiks nõude kiirel täitmisel, mida tavaliselt rakendatakse siis, kui teiste võimaluste kasutamine ei andnud enam tulemust.
Raamatupidamise osakond
Irina Podlesnova
raamatupidaja
irina.podlesnova@​tartutaitur.ee
Karmen Juhkam
assistent
lapsehoolduspuhkusel
Anna Lai
assistent
anna.lai@tartutaitur.ee
Greta Joost
assistent
greta.joost@tartutaitur.ee
Jana Tenn
assistent
jana.tenn@tartutaitur.ee
Raamatupidajad ja assistendid tegelevad kohtutäituri ametialasele kontole laekunud summade jaotamisega. Iga laekunud summa tuleb siduda konkreetse täitetoimikuga ja valmistada maksekorraldused raha sissenõudjale ülekandmiseks. Raha peab olema kantud korrektselt ja seaduses sätestatud tähtaja jooksul.